Välkommen till Merial Sverige

-A A +A

Home slider

Välkommen till Merial Sverige
Merial Norden A/S är det nordiska dotterbolaget till det internationella veterinärläkemedelsföretaget MERIAL, som är en del av Sanofi-koncernen. Merial Norden A/S har sitt huvudkontor i Hørsholm, Danmark, och ansvarar för försäljningen av företagets veterinära läkemedel i Danmark, Sverige och Norge. Merial är ledande inom vacciner och antiparasitära medel med produkter som IVOMEC, FRONTLINE, PUREVAX och CIRCOVAC.

Corporate insights

Focused on disease prevention
and health management in animals