-A A +A

Home slider

Välkommen till Merial Sverige
Merial Norden A/S är det nordiska dotterbolaget till det internationella veterinärläkemedelsföretaget MERIAL. Merial Norden A/S har sitt huvudkontor i Hørsholm, Danmark, och ansvarar för försäljningen av företagets veterinära läkemedel i Danmark, Sverige och Norge. Merial är ledande inom vacciner och antiparasitära medel med produkter som IVOMEC, FRONTLINE, PUREVAX och CIRCOVAC. Merial är nu en del av Boehringer Ingelheim.

Corporate insights

Focused on disease prevention
and health management in animals